Nieuwsbrief Januari 2023

22/01/2023 Uit Door Femina Habac

Aan al onze leden, coaches, vrijwilligers, ouders, supporters,

De laatste weken waren allesbehalve eenvoudig voor onze club. Het onverwachte verlies van Ulrich, onze voorzitter, was voor iedereen een zware klap.
Maar desondanks lukt het ons toch om met een positieve blik naar de toekomst te kijken, want:
Wij zagen een grote samenhorigheid met volle tribunes,
Wij zagen meer dan 150 meisjes, dames en coaches die het beste van zichzelf gaven op het veld,
Wij zagen heel veel mensen met helpende handen,
Wij zagen heel veel mensen met een groot hart voor onze club,
Wij zagen één grote familie.

Omdat de continuïteit en stabiliteit van onze club van het allergrootste belang is, namen wij als bestuurs-equipe enkele stappen om de goede werking, zoals ze onder leiding van Ulrich was, verder te zetten. We hadden hiervoor graag meer tijd willen nemen, maar de realiteit dwingt ons om daar nu al over te beslissen.

Als secretaris blijft Rohnny, papa van Sophie (U19 Anne Mie) en Stephanie (U16 Brecht), garant staan voor een strakke organisatie van de sportieve omkadering.
Christophe, papa van Eline (U14 Wouter), zal er net zoals voorheen zijn om er voor te zorgen dat de clubkas goed beheerd wordt.
Jessica, oud speelster en al bij onze club sinds 2002, en Ingrid, mama van Joline (U14 Annelies), staan paraat als vertrouwenspersoon voor spelers en coaches.
Sam, papa van Emma (U16 Brecht) en Lily (U14 Annelies), zal de functie van voorzitter op zich nemen, en wij zullen hem daarin als team ondersteunen.

Op korte termijn zullen we ook de bestuursploeg versterken zodat we al onze speelsters, al onze coaches, en alle ouders en supporters nog beter ten dienste kunnen staan. Daarom zullen 2 dames, die al een héél belangrijke organisatorische rol ingevuld hebben, het team versterken: Wendy Ools, mama van Elien (U16 Brecht), en Wendy Flossy, mama van Stien (U16 Brecht). Bedankt voor jullie toewijding aan de club!!!

We realiseren ons dat we met onze club iets uniek in handen hebben. Dit uniek karakter willen we explicit maken, verankeren in ons DNA. Dit willen we doen door een vernieuwde clubvisie uit te werken, samen met iedereen die een hart heeft voor de club: de speelsters, de coaches, de vrijwilligers, de supporters, …
Jessica en Ingrid hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om dit initiatief te trekken, en zullen een plan uitwerken om ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening gehoord kan worden! Dit is geen werkje waar we snel over willen gaan. Daarom willen we voldoende de tijd nemen, en hebben we als doelstelling om tegen de 2de helft van dit jaar onze vernieuwe clubvisie klaar te hebben.