Tegemoetkoming lidgeld

Iedereen die zich aansluit bij een sportclub kan genieten van een tegemoetkoming bij zijn respectievelijke ziekenfonds van (meestal) 30 euro, ongeacht de leeftijd.

Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent, vind je hieronder het benodigde document:

Christelijke mutualiteit

Vlaams neutraal ziekenfonds

Liberale mutualiteit

De Voorzorg 


Heb je een beperkt budget? Bij ‘Rap op Stap’ kan je mogelijk terecht voor een korting op het lidgeld.
Meer info:
www.horizontvzw.be
e-mail: sinttruiden@rapopstap.be
tel: 011/23.24.95