Privacyverklaring

Femina Habac respecteert de regels GDPR die vanaf de maand mei 2018 van toepassing zijn.

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij. Een goede 20 jaar geleden was er immers geen sprake van cloudtechnologie of sociale media.

Wat houden wij bij?

De gegevens die via het inschrijvingsformulier werden ingegeven (naam – adres – mail – geboortedatum) en een telefoon- of gsmnummer indien dit werd over gemaakt.

Wat kan publiek zichtbaar zijn?

Enkel gegevens zoals naam en geboortedatum (+ foto indien beschikbaar) worden gebruikt (koppeling aan ploegen). Wanneer berichten globaal worden verstuurd, worden de mailadressen in BCC geplaatst waardoor je gegevens niet zichtbaar zijn voor anderen. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Waar worden deze gegevens beheerd?

De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd (Sportadministratie) door de clubsecretaris en worden niet publiekelijk verspreid (enkel toegankelijk voor het bestuur en de coaches).

Indien je vragen hebt, gegevens wenst aan te passen of gegevens te verwijderen, neem dan contact op met de secretaris. Let wel: de basisgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en mailadres zijn verplichte en noodzakelijke gegevens voor de ledenadministratie.

Via sociale en andere media promoten we onze club met artikels, foto’s, weetjes en andere leuke info over onze ploegen en spelers.  Op die manier informeren we de buitenwereld (tegenstanders, mogelijke nieuwe leden), onze supporters en sympathisanten zo goed mogelijk van het reilen en zeilen binnen de club en zijn resultaten.

Femina Habac kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste aanpassing gebeurde op 31 juli 2019.