Algemene Voorwaarden Webshop

Wie zijn wij?

Femina Habac
Halingenstraat 68
3800 Sint-Truiden
Ondernemingsnummer: BE0861917749
E-mail: webshop@feminahabac.be

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De e-commerce website van Femina Habac VZW met maatschappelijke zetel te Halingenstraat 26 3800 Sint-Truiden, Ondernemingsnummer BE0861917749 (hierna “Femina Habac”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderstaande Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Femina Habac moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Femina Habac aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Femina Habac niet. Femina Habac is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Femina Habac is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons (webshop@feminahabac.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Femina Habac. Femina Habac kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online Aankopen

Nadat de Klant de bestelling heeft bevestigd op de webwinkel, ontvangt hij/zij een bevestiging op het e-mailadres dat opgegeven is tijdens de klantregistratie. De Klant betaald vervolgens het bedrag van de bestelling via bankoverschrijving op het volgende rekeningnummer:

  IBAN: BE97068242463449
  BIC: GKCCBEBB
  Vermelding: “Ordernummer”

Indien er geen betaling ontvangen is op bovenstaand rekeningnummer binnen de 5 kalenderdagen na de besteldatum weerhoudt Femina Habac zich het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 5: Levering en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering van de bestelde goederen kan op volgende wijze uitgevoerd worden:

  • Levering aan het afleveradres dat is opgegeven door de Klant tijdens de bestelling. Voor deze dienstverlening wordt er een kost aangerekend van 6 EURO voor bestellingen met een totale waarde onder 50 EURO. Voor bestellingen met een totale waarde van 50 EURO of hoger worden er geen extra kosten aangerekend.
  • Afhalen in de vestiging van Bouncewear in Leuven (Engels Plein 41, 3000 Leuven). Voor deze aflevermethode worden er geen extra kosten aangerekend.
  • Afhalen in de vestiging van Bouncewear in Houthalen-Helchteren (Rode Kruislaan 3, 3530 Houthalen-Helchteren). Voor deze aflevermethode worden er geen extra kosten aangerekend.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, en afhankelijk van de gekozen aflevermethode, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd, of kunnen de goederen door de Klant worden afgehaald binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Femina Habac. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Femina Habac was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Femina Habac. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Femina Habac te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Omruilen

Gezien alle aangeboden artikelen op de webshop van Femina Habac gepersonaliseerd zijn, is het niet mogelijk om bestelde artikelen om te ruilen.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Femina Habac respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het communiceren over de status van de bestelling, het verwerken van de bestellingen en betaling, het leveren van de bestelde goederen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Femina Hahac (secretariaat@feminahabac.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor de afhandeling van de bestellingen maakt Femina Habac gebruik van derde partij:

Bouncewear Europe S.A.
Rue Nennig 1
2214 Dommeldange, Luxemburg
VAT 0861293583)

Ten einde Bouncewear in staat te stellen om de bestellingen uit te voeren, geeft Femina Habac volgende gegevens door aan Bouncewear:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Factuur- en afleveradres
  • Bestelde goederen en hun hoeveelheden

Zowel Femina Habac, als Bouncewear, behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Femina Habac heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Femina Habac houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op webshop@feminahabac.be.

Artikel 9: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Bezoek deze pagina om het beleid omtrent deze cookies te raadplegen: https://www.feminahabac.be/cookies/