Visie en missie

Onze missie

Femina Habac wil een sportclub zijn met een brede basis, in en rondom Groot St-Truiden, Zuid-Limburg & Haspengouw die competitiebasketbal aanbiedt voor enkel en alleen meisjes & dames.

Wij wensen te streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.

Sportieve visie / sportief toekomstplan

Bij damesbasketbalclub Femina Habac zijn er op dit moment in elke leeftijdscategorie één tot zelfs drie meisjesploegen actief.  Onze club is een unieke en bijzondere basketbalclub enkel en alleen voor meisjes.  We groeien dus jaar na jaar! En daar zijn we heel trots op. Onze club telt op dit moment wel 125 meisjes!

Onze damesploegen zullen volgend seizoen in eerste en tweede provinciale aantreden en … naar de toekomst toe mikken we nog hoger.  Het doel is om op verschillende niveaus dames- en meisjesploegen te kunnen inschrijven zodat elke meid een plaatsje zal vinden dat past bij haar niveau, interesse en keuze.
Door eigen jeugd uit eigen streek geleidelijk te laten doorstromen willen we een vaste waarde in het Limburgse damesbasketbal worden!

Het is daarom dat we veel promotie maken in en rond Sint-Truiden.  Het bestuur en de coaches hebben enorm veel ambitie om Femina Habac met meisjes uit de streek groot te maken.  De sportieve en extra-sportieve infrastructuur is ondertussen ook hypermodern en perfect in orde met de splinternieuwe Trudosporthal en het gezellige cafetaria V-bar.

Bij Femina staan we nu voor een aantal heel erg belangrijke jaren waar de huidige speelsters een enorm belangrijke rol in gaan spelen! De jeugd kan en zal doorstromen naar de A-ploeg en kan daar iets heel moois opbouwen.  De meisjes die nu bij ons zijn kunnen de ploeg naar een hoger niveau tillen zodat we in de toekomst zelfs geen angst meer moeten hebben dat er speelsters vertrekken omdat ze zo op een hoger niveau zouden kunnen gaan spelen.  Dat niveau zal er bij Femina ook zijn en … daar kunnen onze huidige speelsters aan meehelpen!

Plezier en kwaliteit gaan bij Femina Habac hand in hand! En daarover kunnen we met zekerheid stellen dat de huidige bestuursleden en de huidige coaches er alles aan doen om het niveau bij Femina Habac op alle vlakken de hoogte in te jagen! Dat verdient het nodige respect.

We hopen dus met heel ons hart dat jullie mee willen stappen in ons verhaal en in onze ambitie geloven. Als jullie vragen hebben over onze werking en onze plannen neem zeker contact op met één van de bestuursleden of mail naar secretariaat@feminahabac.be.

Onze waarden

Sociaal

Wij willen een club zijn waarin alle speelsters op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn basketbaltalent te ontplooien. In dit kader bieden we als club verschillende competitieniveaus aan (grensoverschrijdend voor jeugd, 1ste & 2de provinciale voor seniores) zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. Onze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt waardoor we niet alle jongeren, die zich vanaf de leeftijd van 12 jaar aandienen, in onze club kunnen opnemen. Tot de leeftijd van 12 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen, de aanwezige begeleidingsmogelijkheden (voor beginnelingen) en de gewenste versterkingen.
Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd. Wij staan in deze context open voor samenwerking met andere clubs en de gemeentelijke overheid.

Sportief

Wij streven ernaar om elke speelster op haar niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding eerder dan bij de resultaten.
Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement willen we tegelijkertijd het aspect “ontspanning” niet uit het oog verliezen.

Familiaal

Wij willen een familiale club zijn waar vriendschap, gezelligheid en vooral respect voor elkaar belangrijk zijn, waar er een band is tussen speelsters, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

Gezond

Gezondheid staat voorop. De fysieke gezondheid van onze leden – de financiële gezondheid van de club.

Respect en samenwerking

In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden.
Respect en samenwerking van bestuursleden voor en met elkaar.
Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd.
Respect van de speelsters voor hun trainers en omgekeerd.
Respect van ouders voor bestuur, trainers, speelsters en omgekeerd.
Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.
Respect voor de tegenstrevers.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor genomen beslissingen.
Respect voor het materiaal.
Respect voor andere culturen en anders-zijn.

Onze ambitie

Seniors

Met onze Seniors Dames A-ploeg hebben wij de sportieve ambitie om als amateurploeg zo hoog mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren.
Voor de andere Seniorsploeg, de Dames B, geldt dezelfde uitdaging maar ligt het accent eerder op fun & plezier dan op resultaat.

Jeugd

Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk) een ploeg aan te bieden. Deze ploegen worden maximaal samengesteld met jeugd uit eigen rangen. Het is echter  mogelijk om jeugdspeelsters van andere clubs aan te trekken om een ploeg te vervolledigen op posities waar geen eigen jeugdspeelsters beschikbaar zijn.

Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die speelsters die er het talent voor hebben in staat stelt om als senior te evolueren naar landelijk niveau en aan alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieën.